@SeAMK

hae

Nivel-hankkeen avulla joustavia opintopolkuja

Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittämiseen keskittyvä yhteishanke (Nivel) on pyörähtänyt käyntiin lokakuun alusta. Hankkeen päätavoitteena on, että nuoret siirtyisivät nykyistä nopeammin jatko-opintoihin. Hankkeessa rakennetaan ja tes…
Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittämiseen keskittyvä yhteishanke (Nivel) on pyörähtänyt käyntiin lokakuun alusta. Hankkeen päätavoitteena on, että nuoret sii… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/nivel-hankkeen-avulla-joustavia-opintopolkuja/

Kiertotalous – uusia mahdollisuus puurakennusteollisuudelle

SeAMK ja TTY:n Seinäjoen kaupunkilaboratorio ovat saaneet kolmivuotisen EU Interreg –rahoituksen Botnia-Atlantica -ohjelmasta vuosille 2018-2020. Hankkeen nimi on "Kiertotalous – Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle".
Parantaa pk-yritysten kilpailukykyä Hankkeen tavoitteena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla edistämällä uusien verkostojen ja yritysekosysteemi… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/kiertotalous-uusia-mahdollisuus-puurakennusteollisuudelle/

Kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuuden mittaaminen

Yritysten kasvu on tällä hetkellä useimpien maiden elinkeinopolitiikan keskiössä. Kuitenkin olemassa olevat viitekehykset elinkeinopolitiikkaan ja sen vaikutuksiin eivät tarjoa sopivaa lähestymistapaa. Alkuvaiheen yrityksille luotu suotuisa ympäristö ei o…
  Kasvuyrittäjyyden ekosysteemi ja sen toimivuuden mittaaminen Ekosysteemi kuvaa holistista lähestymistapaa, jossa korostuu yritystoimijoiden, resurssien tarjoajien ja näiden y… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/kasvuyrittajyyden-ekosysteemin-toimivuuden-mittaaminen/

Anonyyminä verkossa

Kaikesta mitä teemme netissä jää jälki. Yksittäisellä tietokoneella on IP-osoite (internetin protokollaosoite), joka on aina yksilöllinen. Sen avulla tekemisemme voidaan jäljittää helposti.
http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/anonyymina-verkossa/

Koulutushankkeella lisää osaamista kurikkalaisille maitotilayrittäjille

Seinäjoen ammattikorkeakoulu hallinnoi Maito-Kurikka –hanketta, jossa rahoittajina ovat sekä Suupohjan Kehittämisyhdistys, Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri että Kurikan kaupunki. Hankkeen alueena on koko Kurikka. Maito-Kurikka –koulutushanke to…
Suuret volyymit – suuret vaikutukset Kurikka on vahvaa maatalousaluetta ja nimenomaan maidontuotannossa Kurikka oli vuonna 2016 Suomen suurin maidontuottajakunta. Maidontarjonna… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/koulutushankkeella-lisaa-osaamista-kurikkalaisille-maitotilayrittajille/

SeAMKin hankkeet tutuiksi hankemessuilla

SeAMK testaa heti alkuvuodesta 2018 uudenlaista konseptia, jolla tarjotaan suurelle yleisölle tietoa käynnissä olevista hankkeista ja niiden tuloksista. SeAMKin ensimmäiset, yhteiset hankemessut järjestetään perjantaina 12.1.2018 klo 9-14 Lasipalatsissa (…
SeAMKissa noin sata hanketta Vuositasolla SeAMKissa on käynnissä yhteensä noin 80-100 TKI-hanketta, joiden rahoitus tulee suurimmaksi osaksi ulkopuolisista lähteistä. Näiden han… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/seamkin-hankkeet-tutuiksi-hankemessuilla/

Maailman parasta lähiluomua

Luomuala on jatkuvassa kasvussa sekä meillä että maailmalla. Luomutuotteiden kysyntä kiihtyy, mutta yllättävän monelle luomu on käsitteenä vielä tuntematon. Tavallinen kuluttaja ei aina tiedä, miten luomu eroaa tavanomaisesti tuotetusta. Portaat luomuun-…
Lähiluomusta uutta nostetta Maa-ja metsätalousministerin määritelmä lähiruualle on: Erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruok… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/maailman-parasta-lahiluomua/

Korjata vai purkaa? Näkökulmia korjausrakentamiseen

Päätös siitä, korjataanko jokin rakennus, on monien näkökulmien yhdistelmä. Nordic Renovation Center –hanke, jota saa rahoitusta Botnia Atlantica –ohjelmasta, järjesti Seinäjoen ammattikorkeakoulussa keskustelutilaisuuden aiheesta 9.11.2017.
  12 laatukriteeriä suunnitteluun Arkkitehti, tutkija Pekka Saatsi on koonnut 12 laatukriteeriä, joita voidaan käyttää tarkastuslistana suunnitteluvaiheessa. Laatukriteereitä on… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/korjata-vai-purkaa-nakokulmia-korjausrakentamiseen/

Innovaatiot ja kaupallistaminen osaksi omaa arkea

Innovaatio voi olla esimerkiksi arjen pyörteissä syntynyt uusi idea, joka on viety käytäntöön. Monesti innovaation jalostaminen tapahtuu kuitenkin usean kokeilukierroksen kautta. Innovaatio tuottaa kuitenkin lopulta hyötyä niin sen kehittäjälle kuin käytt…
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 korostaa, että tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamisessa tarvitaan lisää osaajia ja korkealaatuista korkeakoulutusta, tutkimusta ja… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/innovaatiot-ja-kaupallistaminen-osaksi-omaa-arkea/

Tiedetuottamisella tieto ja osaaminen korkeakouluissa tuottavammaksi?

Tieteen ja tutkimuksen toivotaan antavan vastauksia niin paikallisiin kuin globaaleihin haasteisiin. Odotukset uuden tiedon ja avoimen datan nopeasta käytöstä yhteiskunnan eri osa-alueilla ovat kasvaneet. Koulutus ja tutkimus halutaan yhä tiiviimmin mukaa…
  Korkeakouluissa tarve tiedetuottajuudelle   Tuotetun tiedon esittäminen visuaalisesti ja myyvästi mielikuvin yhdistettynä ajankohtaisiin ilmiöihin lisää kiinnostusta alaa koht… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/tiedetuottamisella-tieto-ja-osaaminen-korkeakouluissa-tuottavammaksi/

Pitäisikö kehittää ”tiiviimpiä”vaihtoehtoja projektiyhteistyölle?

Myönnettävä hankerahoitus parhaimmillaan tuottaa näkyviä ja positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Monialainenkaan hankeyhteistyö ei kuitenkaan aina tuota tarpeeksi nopeasti haluttuja tuloksia varsinkaan vaikuttavuudessa mitattuna. Nykyiset tutkimusv…
Hankerahoitus liian lyhytjänteistä Myönnettävä hankerahoitus parhaimmillaan tuottaa näkyviä ja positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Monialainenkaan hankeyhteistyö ei kuit… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/pitaisiko-kehittaa-tiiviimpiavaihtoehtoja-projektiyhteistyolle/

Mitä Orongossa tapahtui?

Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 vuotta tehty kansainvälisiä sosiaali- ja terveydenhuollon vaihtojaksoja Terve…
Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/mita-orongossa-tapahtui/

Viides kokoomateos julkistettiin

Seinäjoen ammattikorkeakoulun viides kokoomateos julkistettiin maanantaina 4.9. Kokoomateos on nimeltään Kansainvälinen ja yrittäjähenkinen – paras korkeakoulu opiskelijalle. Teos juhlistaa myös SeAMKin 25-vuotista taivalta avaamalla näyteikkunan SeAMKin …
Kokoomateoksessa on 55 artikkelia ja kirjoittajia on kaikkiaan 105. Kirjoittajia on kaikista SeAMKin yksiköistä sekä toimistosta ja mikä parasta, useissa artikkeleissa on yli yksi… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/viides-kokoomateos-julkistettiin/

SeAMKin TKI-toiminnan vaikuttavuutta omalla alueella

Korkeakouluille on laissa annettu kahden päätehtävänsä eli opetuksen ja TKI-toiminnan lisäksi aluevaikuttavuuden tehtävä. Aluevaikuttavuus toteutuu ennen kaikkea opetuksen ja TKI-toiminnan kautta monin eri tavoin. Opetuksen aluevaikuttavuutta voidaan parh…
Tutkimus- ja kehitystoiminnan lopullinen vaikuttavuusmittari olisi selvittää, miten korkeakoulun kanssa toteutetut yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet ovat vaikuttaneet yritykse… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/seamkin-tki-toiminnan-vaikuttavuutta-omalla-alueella/

Tiiviimpään innovaatioyhteistyöhön

Yritykset tekevät korkeakoulujen kanssa yhteistyötä monin eri tavoin. Yleisimpiä yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi opinnäytetyöt, harjoittelut sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet. Toistaiseksi innovaatiotoimintaan ja ideoiden kehittämiseen liittyvä yri…
Haastatteluissa selvisi, että yritysjohtajat suhtautuivat hyvin myönteisesti ajatukseen osallistua korkeakoululähtöisten ideoiden edelleen kehittämiseen oman osaamisensa avulla et… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/tiiviimpaan-innovaatioyhteistyohon/

Parempaa aineistonhallintaa opinnäytetöihin

Aineistonhallinta on tutkimusprosessin tärkeä osa-alue. Sen avulla voidaan varmistaa tutkimusaineistojen säilyvyys, löytyvyys, saavutettavuus, ymmärrettävyys ja myös uudelleenkäytettävyys. Tästä on hyötyä niin opiskelijoille, tutkijoille ja organisaatioil…
Aineistonhallinnan tarkkaa suunnittelua tarvitaan etenkin silloin kun opinnäytetyö vaatii tutkimusluvan tai eettisen ennakkoarvioinnin. Suunnittelu on erityisen tärkeää myös sella… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/parempaa-aineistonhallintaa-opinnaytetoihin/

ERIAFF-verkoston kuulumisia

ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) on EU:n biotaloudesta kiinnostuneiden alueiden verkosto. Verkosto kokoontuu vuosittaisessa konferenssissa, joka järjestettiin tänä vuonna Hollannin Haagissa 29 – 30.6.2017. Teemana…
Etelä-Pohjanmaan maakunta on osallistunut vuodesta 2012 alkaen ERIAFF-verkoston kehittämiseen ja kokoontumisiin. Vapaaehtoisessa verkostossa on mukana noin 30 maakuntaa ympäri Eur… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/eriaff-verkoston-kuulumisia/

Suomen vihreä kulta oli muuttua hiilenmustaksi

Kylmän Suomi 100 -kesän kuumin sana oli hiilinielu, kun EU otti esille metsien hiilensidonnan ja hakkuut osana globaalin ilmastonmuutoksen hillintää. Kiintokuutiometri havupuuta painaa runsaat 800 kg, josta noin puolet on vettä. Edelleen puun kuivamass…
Työvoitto edunvalvonnalle EU-parlamentin syyskuinen näkemys Suomen metsien kestävästä käytöstä oli alan edunvalvonnalle työvoitto. Asioiden käsittely EU-tasolla on kuitenkin viel… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/suomen-vihrea-kulta-oli-muuttua-hiilenmustaksi/

Kansainvälistä bioenergiayhteistyötä

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi EU lisää bioenergian tuotantoa ja käyttöä. Samalla EU vähentää riippuvuutta maailman kriiseistä fossiilisten öljyvarojen ehtyessä. Kivihiilestäkin tullaan vähin äänin luopumaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen linjausten muk…
Bioenergian tuotannon ja käytön lisäämistavoitteet ovat edellyttäneet alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostamista. Ammattikorkeakouluilla on ollut nopea kyky reagoida uusi… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/kansainvalista-bioenergiayhteistyota/

Turvetuotannosta poistuvat alueet tarjoavat mahdollisuuksia biotaloudelle

Etelä-Pohjanmaa on Suomen intensiivisintä turvetuotantoaluetta. Turve on tärkeä kotimainen polttoaine, mutta toisaalta sillä on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Turpeenosto on herättänyt viime aikoina monenlaisia tunteita puolesta ja vastaan. Turvetuotan…
Metsittäminen suosituinta Seinäjoen ammattikorkeakoulun hankkeessa selvitettiin maanomistajien halukkuutta erilaisiin jälkikäyttömuotoihin ja bioenergiantuotantoon Kuusiokuntien … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/turvetuotannosta-poistuvat-alueet-tarjoavat-mahdollisuuksia-biotaloudelle/

« Edellinen 1234 Seuraava »

issn 1799-2672

ISSN 2343-0087

Blog Search

Nivel-hankkeen avulla joustavia opintopolkuja

Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittämiseen keskittyvä yhteishanke (Nivel) on pyörähtänyt käyntiin lokakuun alusta. Hankkeen päätavoitteena on, että nuoret siirtyisivät nykyistä nopeammin jatko-opintoihin. Hankkeessa rakennetaan ja tes…
Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittämiseen keskittyvä yhteishanke (Nivel) on pyörähtänyt käyntiin lokakuun alusta. Hankkeen päätavoitteena on, että nuoret sii… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/nivel-hankkeen-avulla-joustavia-opintopolkuja/

Kiertotalous – uusia mahdollisuus puurakennusteollisuudelle

SeAMK ja TTY:n Seinäjoen kaupunkilaboratorio ovat saaneet kolmivuotisen EU Interreg –rahoituksen Botnia-Atlantica -ohjelmasta vuosille 2018-2020. Hankkeen nimi on "Kiertotalous – Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle".
Parantaa pk-yritysten kilpailukykyä Hankkeen tavoitteena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla edistämällä uusien verkostojen ja yritysekosysteemi… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/kiertotalous-uusia-mahdollisuus-puurakennusteollisuudelle/

Kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuuden mittaaminen

Yritysten kasvu on tällä hetkellä useimpien maiden elinkeinopolitiikan keskiössä. Kuitenkin olemassa olevat viitekehykset elinkeinopolitiikkaan ja sen vaikutuksiin eivät tarjoa sopivaa lähestymistapaa. Alkuvaiheen yrityksille luotu suotuisa ympäristö ei o…
  Kasvuyrittäjyyden ekosysteemi ja sen toimivuuden mittaaminen Ekosysteemi kuvaa holistista lähestymistapaa, jossa korostuu yritystoimijoiden, resurssien tarjoajien ja näiden y… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/kasvuyrittajyyden-ekosysteemin-toimivuuden-mittaaminen/

Anonyyminä verkossa

Kaikesta mitä teemme netissä jää jälki. Yksittäisellä tietokoneella on IP-osoite (internetin protokollaosoite), joka on aina yksilöllinen. Sen avulla tekemisemme voidaan jäljittää helposti.
http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/anonyymina-verkossa/

Koulutushankkeella lisää osaamista kurikkalaisille maitotilayrittäjille

Seinäjoen ammattikorkeakoulu hallinnoi Maito-Kurikka –hanketta, jossa rahoittajina ovat sekä Suupohjan Kehittämisyhdistys, Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri että Kurikan kaupunki. Hankkeen alueena on koko Kurikka. Maito-Kurikka –koulutushanke to…
Suuret volyymit – suuret vaikutukset Kurikka on vahvaa maatalousaluetta ja nimenomaan maidontuotannossa Kurikka oli vuonna 2016 Suomen suurin maidontuottajakunta. Maidontarjonna… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/koulutushankkeella-lisaa-osaamista-kurikkalaisille-maitotilayrittajille/

SeAMKin hankkeet tutuiksi hankemessuilla

SeAMK testaa heti alkuvuodesta 2018 uudenlaista konseptia, jolla tarjotaan suurelle yleisölle tietoa käynnissä olevista hankkeista ja niiden tuloksista. SeAMKin ensimmäiset, yhteiset hankemessut järjestetään perjantaina 12.1.2018 klo 9-14 Lasipalatsissa (…
SeAMKissa noin sata hanketta Vuositasolla SeAMKissa on käynnissä yhteensä noin 80-100 TKI-hanketta, joiden rahoitus tulee suurimmaksi osaksi ulkopuolisista lähteistä. Näiden han… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/seamkin-hankkeet-tutuiksi-hankemessuilla/

Maailman parasta lähiluomua

Luomuala on jatkuvassa kasvussa sekä meillä että maailmalla. Luomutuotteiden kysyntä kiihtyy, mutta yllättävän monelle luomu on käsitteenä vielä tuntematon. Tavallinen kuluttaja ei aina tiedä, miten luomu eroaa tavanomaisesti tuotetusta. Portaat luomuun-…
Lähiluomusta uutta nostetta Maa-ja metsätalousministerin määritelmä lähiruualle on: Erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruok… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/maailman-parasta-lahiluomua/

Korjata vai purkaa? Näkökulmia korjausrakentamiseen

Päätös siitä, korjataanko jokin rakennus, on monien näkökulmien yhdistelmä. Nordic Renovation Center –hanke, jota saa rahoitusta Botnia Atlantica –ohjelmasta, järjesti Seinäjoen ammattikorkeakoulussa keskustelutilaisuuden aiheesta 9.11.2017.
  12 laatukriteeriä suunnitteluun Arkkitehti, tutkija Pekka Saatsi on koonnut 12 laatukriteeriä, joita voidaan käyttää tarkastuslistana suunnitteluvaiheessa. Laatukriteereitä on… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/korjata-vai-purkaa-nakokulmia-korjausrakentamiseen/

Innovaatiot ja kaupallistaminen osaksi omaa arkea

Innovaatio voi olla esimerkiksi arjen pyörteissä syntynyt uusi idea, joka on viety käytäntöön. Monesti innovaation jalostaminen tapahtuu kuitenkin usean kokeilukierroksen kautta. Innovaatio tuottaa kuitenkin lopulta hyötyä niin sen kehittäjälle kuin käytt…
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 korostaa, että tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamisessa tarvitaan lisää osaajia ja korkealaatuista korkeakoulutusta, tutkimusta ja… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/innovaatiot-ja-kaupallistaminen-osaksi-omaa-arkea/

Tiedetuottamisella tieto ja osaaminen korkeakouluissa tuottavammaksi?

Tieteen ja tutkimuksen toivotaan antavan vastauksia niin paikallisiin kuin globaaleihin haasteisiin. Odotukset uuden tiedon ja avoimen datan nopeasta käytöstä yhteiskunnan eri osa-alueilla ovat kasvaneet. Koulutus ja tutkimus halutaan yhä tiiviimmin mukaa…
  Korkeakouluissa tarve tiedetuottajuudelle   Tuotetun tiedon esittäminen visuaalisesti ja myyvästi mielikuvin yhdistettynä ajankohtaisiin ilmiöihin lisää kiinnostusta alaa koht… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/tiedetuottamisella-tieto-ja-osaaminen-korkeakouluissa-tuottavammaksi/

Pitäisikö kehittää ”tiiviimpiä”vaihtoehtoja projektiyhteistyölle?

Myönnettävä hankerahoitus parhaimmillaan tuottaa näkyviä ja positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Monialainenkaan hankeyhteistyö ei kuitenkaan aina tuota tarpeeksi nopeasti haluttuja tuloksia varsinkaan vaikuttavuudessa mitattuna. Nykyiset tutkimusv…
Hankerahoitus liian lyhytjänteistä Myönnettävä hankerahoitus parhaimmillaan tuottaa näkyviä ja positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Monialainenkaan hankeyhteistyö ei kuit… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/pitaisiko-kehittaa-tiiviimpiavaihtoehtoja-projektiyhteistyolle/

Mitä Orongossa tapahtui?

Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 vuotta tehty kansainvälisiä sosiaali- ja terveydenhuollon vaihtojaksoja Terve…
Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/mita-orongossa-tapahtui/

Viides kokoomateos julkistettiin

Seinäjoen ammattikorkeakoulun viides kokoomateos julkistettiin maanantaina 4.9. Kokoomateos on nimeltään Kansainvälinen ja yrittäjähenkinen – paras korkeakoulu opiskelijalle. Teos juhlistaa myös SeAMKin 25-vuotista taivalta avaamalla näyteikkunan SeAMKin …
Kokoomateoksessa on 55 artikkelia ja kirjoittajia on kaikkiaan 105. Kirjoittajia on kaikista SeAMKin yksiköistä sekä toimistosta ja mikä parasta, useissa artikkeleissa on yli yksi… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/viides-kokoomateos-julkistettiin/

SeAMKin TKI-toiminnan vaikuttavuutta omalla alueella

Korkeakouluille on laissa annettu kahden päätehtävänsä eli opetuksen ja TKI-toiminnan lisäksi aluevaikuttavuuden tehtävä. Aluevaikuttavuus toteutuu ennen kaikkea opetuksen ja TKI-toiminnan kautta monin eri tavoin. Opetuksen aluevaikuttavuutta voidaan parh…
Tutkimus- ja kehitystoiminnan lopullinen vaikuttavuusmittari olisi selvittää, miten korkeakoulun kanssa toteutetut yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet ovat vaikuttaneet yritykse… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/seamkin-tki-toiminnan-vaikuttavuutta-omalla-alueella/

Tiiviimpään innovaatioyhteistyöhön

Yritykset tekevät korkeakoulujen kanssa yhteistyötä monin eri tavoin. Yleisimpiä yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi opinnäytetyöt, harjoittelut sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet. Toistaiseksi innovaatiotoimintaan ja ideoiden kehittämiseen liittyvä yri…
Haastatteluissa selvisi, että yritysjohtajat suhtautuivat hyvin myönteisesti ajatukseen osallistua korkeakoululähtöisten ideoiden edelleen kehittämiseen oman osaamisensa avulla et… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/tiiviimpaan-innovaatioyhteistyohon/

Parempaa aineistonhallintaa opinnäytetöihin

Aineistonhallinta on tutkimusprosessin tärkeä osa-alue. Sen avulla voidaan varmistaa tutkimusaineistojen säilyvyys, löytyvyys, saavutettavuus, ymmärrettävyys ja myös uudelleenkäytettävyys. Tästä on hyötyä niin opiskelijoille, tutkijoille ja organisaatioil…
Aineistonhallinnan tarkkaa suunnittelua tarvitaan etenkin silloin kun opinnäytetyö vaatii tutkimusluvan tai eettisen ennakkoarvioinnin. Suunnittelu on erityisen tärkeää myös sella… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/parempaa-aineistonhallintaa-opinnaytetoihin/

ERIAFF-verkoston kuulumisia

ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) on EU:n biotaloudesta kiinnostuneiden alueiden verkosto. Verkosto kokoontuu vuosittaisessa konferenssissa, joka järjestettiin tänä vuonna Hollannin Haagissa 29 – 30.6.2017. Teemana…
Etelä-Pohjanmaan maakunta on osallistunut vuodesta 2012 alkaen ERIAFF-verkoston kehittämiseen ja kokoontumisiin. Vapaaehtoisessa verkostossa on mukana noin 30 maakuntaa ympäri Eur… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/eriaff-verkoston-kuulumisia/

Suomen vihreä kulta oli muuttua hiilenmustaksi

Kylmän Suomi 100 -kesän kuumin sana oli hiilinielu, kun EU otti esille metsien hiilensidonnan ja hakkuut osana globaalin ilmastonmuutoksen hillintää. Kiintokuutiometri havupuuta painaa runsaat 800 kg, josta noin puolet on vettä. Edelleen puun kuivamass…
Työvoitto edunvalvonnalle EU-parlamentin syyskuinen näkemys Suomen metsien kestävästä käytöstä oli alan edunvalvonnalle työvoitto. Asioiden käsittely EU-tasolla on kuitenkin viel… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/suomen-vihrea-kulta-oli-muuttua-hiilenmustaksi/

Kansainvälistä bioenergiayhteistyötä

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi EU lisää bioenergian tuotantoa ja käyttöä. Samalla EU vähentää riippuvuutta maailman kriiseistä fossiilisten öljyvarojen ehtyessä. Kivihiilestäkin tullaan vähin äänin luopumaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen linjausten muk…
Bioenergian tuotannon ja käytön lisäämistavoitteet ovat edellyttäneet alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostamista. Ammattikorkeakouluilla on ollut nopea kyky reagoida uusi… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/kansainvalista-bioenergiayhteistyota/

Turvetuotannosta poistuvat alueet tarjoavat mahdollisuuksia biotaloudelle

Etelä-Pohjanmaa on Suomen intensiivisintä turvetuotantoaluetta. Turve on tärkeä kotimainen polttoaine, mutta toisaalta sillä on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Turpeenosto on herättänyt viime aikoina monenlaisia tunteita puolesta ja vastaan. Turvetuotan…
Metsittäminen suosituinta Seinäjoen ammattikorkeakoulun hankkeessa selvitettiin maanomistajien halukkuutta erilaisiin jälkikäyttömuotoihin ja bioenergiantuotantoon Kuusiokuntien … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/turvetuotannosta-poistuvat-alueet-tarjoavat-mahdollisuuksia-biotaloudelle/

« Edellinen 1234 Seuraava »