@SeAMK

hae

Metataidot digiajan ydinosaamista

Yleisälykästä tekoälyä ei vielä ole, mutta tietokoneet pystyvät jo nyt kilpailemaan ihmistyön kanssa lähestulkoon kaikissa ennakoitavuuteen perustuvissa työtehtävissä. Muuttuva työelämä vaatii siis uudenlaisia osaajia – mutta minkälaisia? Työn nopea muuto…
Dufva ym. (2016) ovat analysoineet työn tulevaisuutta Suomessa koskevaa keskustelua. Kirjoittajien mukaan on tunnistettavissa kuusi muutoskulkua, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Näis… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/metataidot-digiajan-ydinosaamista/

Kestävää ja osallistavaa kaupunkiympäristön kehittämistä japanilaisten kanssa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) yhteistyökumppani Chiban yliopisto lähetti syyskuussa Seinäjoelle 15 opiskelijaa ja kaksi professoria yhdessä toteutettua Global Study Program -opintojaksoa varten. Kaksi viikkoa kestäneen intensiivikurssin aikana jap…
  Tämän vuoden GSP (Global Study Program) -intensiivikurssin aihe oli ”City Development: Towards a Sustainable and Inclusive City”. Teema tarjosi opiskelijoille katsauksen kaup… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/kestavaa-ja-osallistavaa-kaupunkiympariston-kehittamista-japanilaisten-kanssa/

Mitä Orongossa tapahtui?

Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 vuotta tehty kansainvälisiä sosiaali- ja terveydenhuollon vaihtojaksoja Terve…
Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/mita-orongossa-tapahtui/

Ruokaketjun kehittäminen (YAMK) –koulutus starttasi toista kierrosta

SeAMK Ruoka -yksikössä on mahdollista opiskella ylempi ammattikorkeakoulututkinto monialaisesti. Ruokaketjun kehittäminen (YAMK) –ohjelma yhdistää ruokaketjun eri vaiheiden toimijoiden osaamista. Tutkinto-ohjelma alkoi vuonna 2015, jolloin siinä aloitti i…
Ohjelma starttasi nyt toisen kerran insinööri- ja restonomitaustaisten opiskelijoiden voimin 8.9.2017. Kaikkiaan aloitti noin 20 opiskelijaa, joista runsas puolet on amk-tutkinnol… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/ruokaketjun-kehittaminen-yamk-tutkinto-ohjelma-starttasi-toista-kierrosta/

Opettajuus uuden edessä

Ammattikorkeakouluopettajien odotetaan voivan omaksua sekä perinteisen asiantuntijuuteen perustuvan opettajaidentiteetin että ammattikorkeakoululle tunnusomaisen työelämän tutkijan ja kehittäjän identiteetin. Digitalisaatio on nostanut rinnalle myös vaati…
Opettajuuden muutos ei silti ole passiivista. Opettaja on myös muutoksen keskeinen tekijä. Kun yhä enemmän tunnustetaan sekä opiskelijoiden että opettajan kehittyminen elinikäisin… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/opettajuus-uuden-edessa/

Syntynyt surffaamaan?

Amerikkalainen tutkija Marc Prensky lanseerasi vuonna 2001 termin diginatiivit. Tällä hän tarkoitti lapsia ja nuoria, jotka olivat kasvaneet tietotekniikan keskellä ja joille netin ja tietokoneen käyttö oli luonnollinen osa arkea. Prenskyn mukaan diginati…
Ajatus siitä, että lapset ja nuoret ovat omaksuneet tietotekniikan äidinmaidossa, on osin oikea ja osin harhaa. 1990-luvulla ja sen jälkeen syntyneet nuoret ovat toki tottuneita i… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/syntynyt-surffaamaan1/

Alueellista yhteistyötä kansainvälisyyden edistämiseksi ja hyödyntämiseksi

Etelä-Pohjanmaan alueellinen kansainvälisyys –työryhmä perustettiin 20 vuotta sitten, vuonna 1997. Työryhmää ei asetettu virallisesti, vaan yhteistyö perustui yhteiselle halulle ja motivaatiolle edistää alueemme kansainvälistymistä. Työryhmään kuuluneet h…
Etelä-Pohjanmaan alueellinen kansainvälisyys –työryhmä perustettiin 20 vuotta sitten, vuonna 1997. Työryhmää ei asetettu virallisesti, vaan yhteistyö perustui yhteiselle halulle … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/alueellista-yhteistyota-kansainvalisyyden-edistamiseksi-ja-hyodyntamiseksi/

SeAMKin koulutusvienti avautui Kiinaan yhteistyökorkeakoulun kautta

Kiinalaisen Shenzhen Polytechnicin (SZPT) tekniikan alan henkilöstö hakee osaamista Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK), erityisesti sen tekniikan yksiköstä runsaan viikon mittaisella Training for trainers -koulutusjaksolla. Ohjelmassa keskitytään tek…
  Kiinalaisen Shenzhen Polytechnicin (SZPT) tekniikan alan henkilöstö hakee osaamista Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK), erityisesti sen tekniikan yksiköstä runsaan viiko… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/seamkin-koulutusvienti-avautui-kiinaan-yhteistyokorkeakoulun-kautta/

Fantastique - elokuvafestivaalilla Ranskassa

Ranskassa jota monesti moititaan elokuvan synnyinmaaksi, on vuosittain ainakin n. 100 erilaista elokuvafestivaalia. Eräs näistä, eli One Country One film -festivaali, järjestettiin tänä vuonna kahdeksatta kertaa Apchatin ja Issoiren alueella Keski-Ranskas…
Hukkakaurat on Independent -elokuva, jonka ensi-ilta oli pari vuotta sitten. Elokuva sijoittuu 1980-luvulle ja se kertoo armeijasta karkaavan Jarin sekä erakoituneen Tepon tarinan… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/fantastique-elokuvafestivaalilla-ranskassa/

Ruokaelämysosaaminen osana koulutusta ja vahvistamassa ravintoloiden kilpailukykyä

Markkinoinnin kirjallisuutta on dominoinut ajatus elämysten tuottamisesta osana yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta. Elämys määritetään kokonaisvaltaiseksi, moniaistiseksi ja yksilölliseksi kokemukseksi. Siihen sisältyy myönteisiä tunteita, aktiiv…
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa elämysperusteisten ruokapalvelujen opetusta lähdettiin systemaattisemmin kehittämään 1990–luvun lopulla vastaamaan paremmin ruokapalvelualalla tapa… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/ruokaelamysosaaminen-osana-koulutusta-ja-vahvistamassa-ravintoloiden-kilpailukykya/

Maailman parasta ruokaa

Ruoka on aina ajankohtainen puheenaihe, mutta viime aikoina ruuantuotanto on puhuttanut tavallistakin enemmän. Viime keväänä eduskunnalle annetussa ruokapoliittisessa selonteossa visioidaan, että vuonna 2030 Suomessa tuotetaan ei enempää eikä vähempää kui…
Mitä sitten tarvitaan, jotta tällainen lupaus voitaisiin lunastaa? Ruokapoliittisen selonteon mukaan ruuan tulisi olla ainakin kestävästi ja eettisesti tuotettua, maukasta, tervee… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/maailman-parasta-ruokaa/

Ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan pelveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus käynnistyi

Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen tavoitteena on integroida perusterveyden, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon järjestäminen, palvelujen rahoitus, palveluketjut ja -tuotanto 18 maakunnallisen toimijan vastuulle 1.1.2020 alkaen.…
Nämä muutokset tulevat muuttamaan ammattilaisten välistä työnjakoa ja sitä myötä sote palveluissa tarvitaan myös uudenlaista osaamista. Tulevaisuudessa digitalisaatio muuttaa sekä… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/ensimmainen-sosiaali-ja-terveysalan-pelveluiden-kehittaja-erikoistumiskoulutus-kaynnistyi/

Naisopiskelijoita on mahdollista tukea yrittäjyyteen opintojen aikana

Naisten yrittäjyyttä pystytään tukemaan opintojen avulla miesten yrittäjyyttä paremmin. Tämä käy ilmi SeAMKin pitkäaikaisesta yrittäjyyden eteen tehdystä työstä. Yrittäjyys nousee yhä keskeisemmäksi näkökulmaksi, kun tarkastellaan oppimisympäristöjä.
Naisopiskelijoiden motiivit, tavoitteet ja yrittäjyyden suunnittelu  ESR-rahoitteisen ”Smart Ladies in Digital World – naisten johtajuuden ja yrittäjyyden tukeminen digitaalise… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/naisopiskelijoita-mahdollista-tukea-yrittajyyteen-opintojen-aikana/

Osaamisen tunnistamisen näyttöjen pilotointi SeAMK Liiketoiminnassa ja kulttuurissa

Kotila & Mäki (2015) nostavat esille osaamispääoman merkityksen niin korkeakoulujen kuin työelämän kannalta. Kilpailukykyä rakentavat yritysten lisäksi yksilöt, ja korkeakouluilta tämä vaatii osaamisen ymmärrystä työelämätarpeiden näkökulmasta ja sen tunn…
SeAMK Liiketoiminnassa ja kulttuurissa lähdettiin syksyllä 2016 kokeilemaan pienimuotoisesti näyttömahdollisuutta osana osaamisen tunnistamista. Pilotointi toteutettiin tammikuuss… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/osaamisen-tunnistamisen-nayttojen-pilotointi-seamk-liiketoiminnassa-ja-kulttuurissa/

Tarina siitä, miten aikuisopiskelijasta tuli yrittäjä

Maakuntakorkeakoulu, aikuinen tradenomiopiskelija sekä yrityksestään luopuva yrittäjä, siinä kombinaatio, jolla saatiin alkuun onnistunut omistajanvaihdos Kurikassa. Oli sattumien summa, että tradenomiopiskelija Johanna Hänninen Kurikan pk-yrittäjyyden tu…
Maakuntakorkeakoulu, aikuinen tradenomiopiskelija sekä yrityksestään luopuva yrittäjä, siinä kombinaatio, jolla saatiin alkuun onnistunut omistajanvaihdos Kurikassa. Oli sattumien … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/tarina-siita-miten-aikuisopiskelijasta-tuli-yrittaja/

Kansainväliseksi osaajaksi kasvamassa

Huhtikuussa SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori Satu Salmela sekä ensimmäisen vuoden opiskelija Eppu Kaipainen osallistuivat Suomen Kirjastoseuran kutsumina puhujina kirjastojen kehitysyhteistyöseminaariin Helsingissä. Kutsu kaksipäiväiseen semi…
Huhtikuussa SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori Satu Salmela sekä ensimmäisen vuoden opiskelija Eppu Kaipainen osallistuivat Suomen Kirjastoseuran kutsumina puhujina kirj… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/kansainvaliseksi-osaajaksi-kasvamassa/

Jamkin ja Tamkin yhteinen kv-viikko tavoittaa lähes 100 kielten opettajaa yli 20 maasta

Jamk ja Tamk järjestivät 8.–12.5. erityisesti kielten opettajille suunnatun kansainvälisyysviikon "Language Teaching Tomorrow 2017". SeAMKista tilaisuuteen oli kutsuttu lehtorit Kaija-Liisa Kivimäki ja Saija Råtts. Kansainvälisyysviikko oli jo kolmas yhte…
Jamk ja Tamk järjestivät 8.–12.5. erityisesti kielten opettajille suunnatun kansainvälisyysviikon "Language Teaching Tomorrow 2017". SeAMKista tilaisuuteen oli kutsuttu lehtorit Ka… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/jamkin-ja-tamkin-yhteinen-kv-viikko-tavoittaa-lahes-100-kielten-opettajaa-yli-20-maasta/

SeAMKin agrologikoulutuksen teoriaopetus siirtyy Seinäjoelle

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 30.5.2017 siirtää agrologikoulutuksen teoriaopetuksen Seinäjoelle 1.1.2019 alkaen. Samalla uudistetaan myös agrologikoulutuksen opetussuunnitelmaa.
Vuoden 2019 alusta agrologien teoriaopetus siirtyy Ilmajoelta Frami Kampukselle. Agrologikoulutuksen tulevaisuuden kilpailukykyä halutaan näin vahvistaa. Tavoitteena on olla alans… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/seamkin-agrologikoulutuksen-teoriaopetus-siirtyy-seinajoelle/

Onnistu muutosten keskellä

Tänä vuonna avoimen iltamissa 22.8. pohditaan sitä miksi toiset onnistuvat ja toiset ei – mistä kaikesta onnistuminen johtuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa. Ilona Rauhala herättelee puheenvuorossaan pohtimaan oman elämän ja työelämän johtamista. Miten…
Tänä vuonna avoimen iltamissa 22.8. pohditaan sitä miksi toiset onnistuvat ja toiset ei – mistä kaikesta onnistuminen johtuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa. Ilona Rauhala h… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/onnistu-muutosten-keskella-kuvitus-puuttuu/

SeAMK mukana jälleen FINNIPS-verkoston kahdeksatta kertaa järjestämissä valintakokeissa ulkomailla

Yhteistyöverkosto FINNIPS (Finnish Network for International Programmes) perustettiin loppuvuodesta 2009, koska huomattiin, että ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä voidaan päästä parempiin tuloksiin rekrytoitaessa ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita vierask…
Yhteistyöverkosto FINNIPS (Finnish Network for International Programmes) perustettiin loppuvuodesta 2009, koska huomattiin, että ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä voidaan päästä… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/seamk-mukana-jalleen-finnips-verkoston-kahdeksatta-kertaa-jarjestamissa-valintakokeissa-ulkomailla/

« Edellinen 1234 Seuraava »

issn 1799-2672

ISSN 2343-0087

Blog Search

Metataidot digiajan ydinosaamista

Yleisälykästä tekoälyä ei vielä ole, mutta tietokoneet pystyvät jo nyt kilpailemaan ihmistyön kanssa lähestulkoon kaikissa ennakoitavuuteen perustuvissa työtehtävissä. Muuttuva työelämä vaatii siis uudenlaisia osaajia – mutta minkälaisia? Työn nopea muuto…
Dufva ym. (2016) ovat analysoineet työn tulevaisuutta Suomessa koskevaa keskustelua. Kirjoittajien mukaan on tunnistettavissa kuusi muutoskulkua, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Näis… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/metataidot-digiajan-ydinosaamista/

Kestävää ja osallistavaa kaupunkiympäristön kehittämistä japanilaisten kanssa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) yhteistyökumppani Chiban yliopisto lähetti syyskuussa Seinäjoelle 15 opiskelijaa ja kaksi professoria yhdessä toteutettua Global Study Program -opintojaksoa varten. Kaksi viikkoa kestäneen intensiivikurssin aikana jap…
  Tämän vuoden GSP (Global Study Program) -intensiivikurssin aihe oli ”City Development: Towards a Sustainable and Inclusive City”. Teema tarjosi opiskelijoille katsauksen kaup… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/kestavaa-ja-osallistavaa-kaupunkiympariston-kehittamista-japanilaisten-kanssa/

Mitä Orongossa tapahtui?

Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 vuotta tehty kansainvälisiä sosiaali- ja terveydenhuollon vaihtojaksoja Terve…
Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/mita-orongossa-tapahtui/

Ruokaketjun kehittäminen (YAMK) –koulutus starttasi toista kierrosta

SeAMK Ruoka -yksikössä on mahdollista opiskella ylempi ammattikorkeakoulututkinto monialaisesti. Ruokaketjun kehittäminen (YAMK) –ohjelma yhdistää ruokaketjun eri vaiheiden toimijoiden osaamista. Tutkinto-ohjelma alkoi vuonna 2015, jolloin siinä aloitti i…
Ohjelma starttasi nyt toisen kerran insinööri- ja restonomitaustaisten opiskelijoiden voimin 8.9.2017. Kaikkiaan aloitti noin 20 opiskelijaa, joista runsas puolet on amk-tutkinnol… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/ruokaketjun-kehittaminen-yamk-tutkinto-ohjelma-starttasi-toista-kierrosta/

Opettajuus uuden edessä

Ammattikorkeakouluopettajien odotetaan voivan omaksua sekä perinteisen asiantuntijuuteen perustuvan opettajaidentiteetin että ammattikorkeakoululle tunnusomaisen työelämän tutkijan ja kehittäjän identiteetin. Digitalisaatio on nostanut rinnalle myös vaati…
Opettajuuden muutos ei silti ole passiivista. Opettaja on myös muutoksen keskeinen tekijä. Kun yhä enemmän tunnustetaan sekä opiskelijoiden että opettajan kehittyminen elinikäisin… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/opettajuus-uuden-edessa/

Syntynyt surffaamaan?

Amerikkalainen tutkija Marc Prensky lanseerasi vuonna 2001 termin diginatiivit. Tällä hän tarkoitti lapsia ja nuoria, jotka olivat kasvaneet tietotekniikan keskellä ja joille netin ja tietokoneen käyttö oli luonnollinen osa arkea. Prenskyn mukaan diginati…
Ajatus siitä, että lapset ja nuoret ovat omaksuneet tietotekniikan äidinmaidossa, on osin oikea ja osin harhaa. 1990-luvulla ja sen jälkeen syntyneet nuoret ovat toki tottuneita i… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/syntynyt-surffaamaan1/

Alueellista yhteistyötä kansainvälisyyden edistämiseksi ja hyödyntämiseksi

Etelä-Pohjanmaan alueellinen kansainvälisyys –työryhmä perustettiin 20 vuotta sitten, vuonna 1997. Työryhmää ei asetettu virallisesti, vaan yhteistyö perustui yhteiselle halulle ja motivaatiolle edistää alueemme kansainvälistymistä. Työryhmään kuuluneet h…
Etelä-Pohjanmaan alueellinen kansainvälisyys –työryhmä perustettiin 20 vuotta sitten, vuonna 1997. Työryhmää ei asetettu virallisesti, vaan yhteistyö perustui yhteiselle halulle … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/alueellista-yhteistyota-kansainvalisyyden-edistamiseksi-ja-hyodyntamiseksi/

SeAMKin koulutusvienti avautui Kiinaan yhteistyökorkeakoulun kautta

Kiinalaisen Shenzhen Polytechnicin (SZPT) tekniikan alan henkilöstö hakee osaamista Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK), erityisesti sen tekniikan yksiköstä runsaan viikon mittaisella Training for trainers -koulutusjaksolla. Ohjelmassa keskitytään tek…
  Kiinalaisen Shenzhen Polytechnicin (SZPT) tekniikan alan henkilöstö hakee osaamista Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK), erityisesti sen tekniikan yksiköstä runsaan viiko… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/seamkin-koulutusvienti-avautui-kiinaan-yhteistyokorkeakoulun-kautta/

Fantastique - elokuvafestivaalilla Ranskassa

Ranskassa jota monesti moititaan elokuvan synnyinmaaksi, on vuosittain ainakin n. 100 erilaista elokuvafestivaalia. Eräs näistä, eli One Country One film -festivaali, järjestettiin tänä vuonna kahdeksatta kertaa Apchatin ja Issoiren alueella Keski-Ranskas…
Hukkakaurat on Independent -elokuva, jonka ensi-ilta oli pari vuotta sitten. Elokuva sijoittuu 1980-luvulle ja se kertoo armeijasta karkaavan Jarin sekä erakoituneen Tepon tarinan… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/fantastique-elokuvafestivaalilla-ranskassa/

Ruokaelämysosaaminen osana koulutusta ja vahvistamassa ravintoloiden kilpailukykyä

Markkinoinnin kirjallisuutta on dominoinut ajatus elämysten tuottamisesta osana yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta. Elämys määritetään kokonaisvaltaiseksi, moniaistiseksi ja yksilölliseksi kokemukseksi. Siihen sisältyy myönteisiä tunteita, aktiiv…
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa elämysperusteisten ruokapalvelujen opetusta lähdettiin systemaattisemmin kehittämään 1990–luvun lopulla vastaamaan paremmin ruokapalvelualalla tapa… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/ruokaelamysosaaminen-osana-koulutusta-ja-vahvistamassa-ravintoloiden-kilpailukykya/

Maailman parasta ruokaa

Ruoka on aina ajankohtainen puheenaihe, mutta viime aikoina ruuantuotanto on puhuttanut tavallistakin enemmän. Viime keväänä eduskunnalle annetussa ruokapoliittisessa selonteossa visioidaan, että vuonna 2030 Suomessa tuotetaan ei enempää eikä vähempää kui…
Mitä sitten tarvitaan, jotta tällainen lupaus voitaisiin lunastaa? Ruokapoliittisen selonteon mukaan ruuan tulisi olla ainakin kestävästi ja eettisesti tuotettua, maukasta, tervee… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/maailman-parasta-ruokaa/

Ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan pelveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus käynnistyi

Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen tavoitteena on integroida perusterveyden, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon järjestäminen, palvelujen rahoitus, palveluketjut ja -tuotanto 18 maakunnallisen toimijan vastuulle 1.1.2020 alkaen.…
Nämä muutokset tulevat muuttamaan ammattilaisten välistä työnjakoa ja sitä myötä sote palveluissa tarvitaan myös uudenlaista osaamista. Tulevaisuudessa digitalisaatio muuttaa sekä… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/ensimmainen-sosiaali-ja-terveysalan-pelveluiden-kehittaja-erikoistumiskoulutus-kaynnistyi/

Naisopiskelijoita on mahdollista tukea yrittäjyyteen opintojen aikana

Naisten yrittäjyyttä pystytään tukemaan opintojen avulla miesten yrittäjyyttä paremmin. Tämä käy ilmi SeAMKin pitkäaikaisesta yrittäjyyden eteen tehdystä työstä. Yrittäjyys nousee yhä keskeisemmäksi näkökulmaksi, kun tarkastellaan oppimisympäristöjä.
Naisopiskelijoiden motiivit, tavoitteet ja yrittäjyyden suunnittelu  ESR-rahoitteisen ”Smart Ladies in Digital World – naisten johtajuuden ja yrittäjyyden tukeminen digitaalise… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/naisopiskelijoita-mahdollista-tukea-yrittajyyteen-opintojen-aikana/

Osaamisen tunnistamisen näyttöjen pilotointi SeAMK Liiketoiminnassa ja kulttuurissa

Kotila & Mäki (2015) nostavat esille osaamispääoman merkityksen niin korkeakoulujen kuin työelämän kannalta. Kilpailukykyä rakentavat yritysten lisäksi yksilöt, ja korkeakouluilta tämä vaatii osaamisen ymmärrystä työelämätarpeiden näkökulmasta ja sen tunn…
SeAMK Liiketoiminnassa ja kulttuurissa lähdettiin syksyllä 2016 kokeilemaan pienimuotoisesti näyttömahdollisuutta osana osaamisen tunnistamista. Pilotointi toteutettiin tammikuuss… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/osaamisen-tunnistamisen-nayttojen-pilotointi-seamk-liiketoiminnassa-ja-kulttuurissa/

Tarina siitä, miten aikuisopiskelijasta tuli yrittäjä

Maakuntakorkeakoulu, aikuinen tradenomiopiskelija sekä yrityksestään luopuva yrittäjä, siinä kombinaatio, jolla saatiin alkuun onnistunut omistajanvaihdos Kurikassa. Oli sattumien summa, että tradenomiopiskelija Johanna Hänninen Kurikan pk-yrittäjyyden tu…
Maakuntakorkeakoulu, aikuinen tradenomiopiskelija sekä yrityksestään luopuva yrittäjä, siinä kombinaatio, jolla saatiin alkuun onnistunut omistajanvaihdos Kurikassa. Oli sattumien … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/tarina-siita-miten-aikuisopiskelijasta-tuli-yrittaja/

Kansainväliseksi osaajaksi kasvamassa

Huhtikuussa SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori Satu Salmela sekä ensimmäisen vuoden opiskelija Eppu Kaipainen osallistuivat Suomen Kirjastoseuran kutsumina puhujina kirjastojen kehitysyhteistyöseminaariin Helsingissä. Kutsu kaksipäiväiseen semi…
Huhtikuussa SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori Satu Salmela sekä ensimmäisen vuoden opiskelija Eppu Kaipainen osallistuivat Suomen Kirjastoseuran kutsumina puhujina kirj… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/kansainvaliseksi-osaajaksi-kasvamassa/

Jamkin ja Tamkin yhteinen kv-viikko tavoittaa lähes 100 kielten opettajaa yli 20 maasta

Jamk ja Tamk järjestivät 8.–12.5. erityisesti kielten opettajille suunnatun kansainvälisyysviikon "Language Teaching Tomorrow 2017". SeAMKista tilaisuuteen oli kutsuttu lehtorit Kaija-Liisa Kivimäki ja Saija Råtts. Kansainvälisyysviikko oli jo kolmas yhte…
Jamk ja Tamk järjestivät 8.–12.5. erityisesti kielten opettajille suunnatun kansainvälisyysviikon "Language Teaching Tomorrow 2017". SeAMKista tilaisuuteen oli kutsuttu lehtorit Ka… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/jamkin-ja-tamkin-yhteinen-kv-viikko-tavoittaa-lahes-100-kielten-opettajaa-yli-20-maasta/

SeAMKin agrologikoulutuksen teoriaopetus siirtyy Seinäjoelle

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 30.5.2017 siirtää agrologikoulutuksen teoriaopetuksen Seinäjoelle 1.1.2019 alkaen. Samalla uudistetaan myös agrologikoulutuksen opetussuunnitelmaa.
Vuoden 2019 alusta agrologien teoriaopetus siirtyy Ilmajoelta Frami Kampukselle. Agrologikoulutuksen tulevaisuuden kilpailukykyä halutaan näin vahvistaa. Tavoitteena on olla alans… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/seamkin-agrologikoulutuksen-teoriaopetus-siirtyy-seinajoelle/

Onnistu muutosten keskellä

Tänä vuonna avoimen iltamissa 22.8. pohditaan sitä miksi toiset onnistuvat ja toiset ei – mistä kaikesta onnistuminen johtuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa. Ilona Rauhala herättelee puheenvuorossaan pohtimaan oman elämän ja työelämän johtamista. Miten…
Tänä vuonna avoimen iltamissa 22.8. pohditaan sitä miksi toiset onnistuvat ja toiset ei – mistä kaikesta onnistuminen johtuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa. Ilona Rauhala h… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/onnistu-muutosten-keskella-kuvitus-puuttuu/

SeAMK mukana jälleen FINNIPS-verkoston kahdeksatta kertaa järjestämissä valintakokeissa ulkomailla

Yhteistyöverkosto FINNIPS (Finnish Network for International Programmes) perustettiin loppuvuodesta 2009, koska huomattiin, että ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä voidaan päästä parempiin tuloksiin rekrytoitaessa ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita vierask…
Yhteistyöverkosto FINNIPS (Finnish Network for International Programmes) perustettiin loppuvuodesta 2009, koska huomattiin, että ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä voidaan päästä… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/seamk-mukana-jalleen-finnips-verkoston-kahdeksatta-kertaa-jarjestamissa-valintakokeissa-ulkomailla/

« Edellinen 1234 Seuraava »