@SeAMK

hae

MBA-tutkinnon opinnäytetyössä kehitettiin mikroyrityksen markkinointiviestintää: Myös pieni yritys saa hyötyjä systemaattisesta ja tutkimukseen perustuvasta kehittämisestä

Jaana Eskon MBA-tutkinnon opinnäytetyön tavoitteena oli markkinointiviestinnän kehittäminen mikroyrityksessä, jonka myyntituotteena ovat polttopuut. Opinnäytetyössä käytiin läpi markkinointiviestinnän suunnitteluvaiheet ja keinot sekä markkinointiviestinn…
Opinnäytetyön tuloksena esitetään mikroyritykselle markkinointiviestinnän suunnitelma, jossa on huomioitu yrityksen asemointi kilpailijoihin nähden. Yhteenvetona yrityksen asiakk… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/mba-tutkinnon-opinnaytetyossa-kehitettiin-mikroyrityksen-markkinointiviestintaa-myos-pieni-yritys-saa-hyotyja-systemaattisesta-j/

Koulutusvienti – uusi toimintamuoto AMKeille

Ammattikorkeakoulujen toimintaan on 2016 alusta alkaen tullut uutta ja mielenkiintoista aktiviteettia, kun EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta voidaan periä lukuvuosimaksu. Tämä on vain yksi koulutusviennin muoto. Tämän lisäksi Suomesta on…
SeAMKin tekniikan yksikkö sai huhtikuussa 2017 mielenkiintoisen pyynnön tehdä tarjous kiinalaiselle korkeakoululle heidän muutaman avainhenkilönsä kouluttamisesta toteutuspaikkan… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/koulutusvienti-uusi-toimintamuoto-amkeille/

TULEVAISUUDEN OSAAJAKSI - Työyhteisö hyötyy dialogisesta johtamisesta ja kehittämisestä

Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. Vaikka puhe dialogisuudesta onkin työelämän kehittämisen yhteydessä lisääntynyt, eivät arkikäytänteet ole kuitenkaan muuttuneet oleellisesti aiempaa dialogisimmiksi. Dialogin toteutt…
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaaali-ja terveysalan yksikössä on toteutettu yhteistyössä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa vuosina 2016-2017 reilun vuoden… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/tulevaisuuden-osaajaksi-tyoyhteiso-hyotyy-dialogisesta-johtamisesta-ja-kehittamisesta/

Vuosi musiikkimanagerin matkassa

Kuluvana vuonna 2017 SeAMK:n Liiketoiminta ja Kulttuuri yksikkö toteutti musiikkimanagereiden erikoistumiskoulutuksen (30 op) yhteistyössä Arcada Yrkeshögskolanin kanssa. Tavoitteena opinnoissa oli manageriosaamisen pohjan laajentaminen suomalaisessa musi…
Kuluvana vuonna 2017 SeAMK:n Liiketoiminta ja Kulttuuri yksikkö toteutti musiikkimanagereiden erikoistumiskoulutuksen ( 30 op ) yhteistyössä Arcada Yrkeshögskolanin kanssa. Tavoit… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/vuosi-musiikkimanagerin-matkassa/

Anonyyminä verkossa

Kaikesta mitä teemme netissä jää jälki. Yksittäisellä tietokoneella on IP-osoite (internetin protokollaosoite), joka on aina yksilöllinen. Sen avulla tekemisemme voidaan jäljittää helposti.
Kaikesta mitä teemme netissä jää jälki. Yksittäisellä tietokoneella on IP-osoite (internetin protokollaosoite), joka on aina yksilöllinen. Sen avulla tekemisemme voidaan jäljittää… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/anonyymina-verkossa1/

Mannerheim-menu valmistui

Restonomiopiskelija Emma Mallin opinnäytetyö Mannerheim-menusta valmistui SeAMKin Ruoka-yksikössä. Työ tukee osaltaan Seinäjoen historian esittelyä ja kaupungin ruokamatkailua. Menuta voi jatkossa nauttia Hotelli-Ravintola Almassa erillisestä tilauksesta…
Restonomiopiskelija Emma Mallin opinnäytetyö Mannerheim-menusta valmistui SeAMKin Ruoka-yksikössä. Työ tukee osaltaan Seinäjoen historian esittelyä ja kaupungin ruokamatkailua. … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/mannerheim-menu-valmistui1/

SeAMKin ja Chiban yliopiston opiskelijat kehittämässä Seinäjoen keskustaa

Syyskuun lopussa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettiin järjestyksessään seitsemäs Global Study Programme – intensiivikurssi yhteistyössä japanilaisen Chiban yliopiston kanssa. Kyseessä on kahden viikon monialainen opintokokonaisuus, jossa SeAMK:n j…
Syyskuun lopussa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettiin järjestyksessään seitsemäs Global Study Programme – intensiivikurssi yhteistyössä japanilaisen Chiban yliopiston kans… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/seamkin-ja-chiban-yliopiston-opiskelijat-kehittamassa-seinajoen-keskustaa/

SeAMKin hankkeet tutuiksi hankemessuilla

SeAMK testaa heti alkuvuodesta 2018 uudenlaista konseptia, jolla tarjotaan suurelle yleisölle tietoa käynnissä olevista hankkeista ja niiden tuloksista. SeAMKin ensimmäiset, yhteiset hankemessut järjestetään perjantaina 12.1.2018 klo 9-14 Lasipalatsissa (…
SeAMKissa noin sata hanketta Vuositasolla SeAMKissa on käynnissä yhteensä noin 80-100 TKI-hanketta, joiden rahoitus tulee suurimmaksi osaksi ulkopuolisista lähteistä. Näiden han… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/seamkin-hankkeet-tutuiksi-hankemessuilla/

Uusien opiskelijoiden kielitaitotarve- ja kansainvälistymismielikuvat

Edellisvuosien tapaan myös lukuvuoden 17-18 alussa järjestettiin SeAMKin uusille päiväopiskelijoille kieli-infoviikko, jolla kielten opettajat esittelivät Frami F:n ala-aulassa opintojaksojaan ja oman kielialueensa liikkuvuuskohteita. Kieli-infoviikolle o…
IB:tä lukuun ottamatta kieli-infoon osallistujia pyydettiin vastaamaan kyselyyn, jossa kysyttiin heidän mielikuviaan liittyen tulevien työtehtäviensä kielitaitotarpeista ja kansai… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/uusien-opiskelijoiden-kielitaitotarve-ja-kansainvalistymismielikuvat/

Ruokaketjun kehittämisen tutkinto-ohjelmassa (YAMK) esiteltiin ensimmäinen agrologitaustainen opinnäytetyö

Ruokaketjun kehittäminen (yamk)- tutkinto-ohjelmassa aloitti ensimmäinen agrologitaustainen ryhmä syksyllä 2016. Ryhmä on opiskellut osan opinnoista yhdessä syksyllä 2015 aloittaneen insinööri- ja restonomitaustaisen ryhmän kanssa. Näissä yhteisissä opinn…
Yamk-opintoihin kuuluu 30 op laajuinen työelämälähtöinen opinnäytetyö. Marraskuussa pidettiin ensimmäinen Ruokaketjun kehittäminen, agrologi (yamk) -opinnäytetyöseminaari. Hanna H… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/ruokaketjun-kehittamisen-tutkinto-ohjelmassa-yamk-esiteltiin-ensimmainen-agrologitaustainen-opinnaytetyo/

Kiertotalous näkyväksi bio- ja elintarviketekniikan insinööriopetuksessa

Ruokaketjun vastuullisuus on aihe, joka puhuttaa ruokaketjun eri vaiheiden toimijoita. Yksi osa vastuullisuutta on ympäristövastuullisuus. Myös elintarviketeollisuus, kuten muutkin teollisuuden alat, voi omilla toimillaan vähentää ympäristövaikutuksia. Ym…
SeAMKin Bio- ja elintarviketekniikan koulutus on mukana Sitran rahoittamassa hankkeessa ”Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi”. Tässä hankkeessa on mukana kaik… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/kiertotalous-nakyvaksi-bio-ja-elintarviketekniikan-insinooriopetuksessa/

Restonomiopiskelijat suunnittelivat ravintoloihin uusia annoksia

Ruokaprovinssi Kaupoissa -kampanjassa 6.-7.10.2017 oli tänä vuonna mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulusta restonomiopiskelijat tradenomiopiskelijoiden lisäksi. Tradenomiopiskelijat esittelivät ja maistattivat kampanjassa mukana olleiden elintarvikeyritys…
Restonomiopiskelijat osallistuivat kampanjaan tuotekehitykseen liittyvällä opintojaksolla. Opiskelijat jaettiin ryhmiin ja ryhmät tuotekehittivät uusia annoksia ravintoloille. Ryh… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/restonomiopiskelijat-suunnittelivat-ravintoloihin-uusia-annoksia/

Mannerheim-menu valmisteilla

Suomen vapaussodan ylipäällikkö Mannerheim piti tammi-helmikuussa 1918 liikkuvaa päämajajunaa Seinäjoen asemalla noin seitsemän viikon ajan. Vaikka vuoden 1918 sota oli ikävä asia, oli se keskeinen osa Suomen itsenäistymistä. Ylipäällikkö Mannerheim ru…
  Opinnäytetyön aiheeksi Syyskuussa 2015 Suomen marsalkka Mannerheimin perinneseura vieraili Seinäjoella. Seura laski seppeleen Mannerheimin näköispatsaalle ja ruokaili Almassa.… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/mannerheim-menu-valmisteilla/

Lentotyö Seinäjoen ammattikorkeakoulussa

Miehittämättömien ilma-alusten käytön helpottuminen on johtanut alusten hyödyntämisen lisääntymiseen myös Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Toiminnalla saatava uusi näkökulma herättää kiinnostusta ja innostaa monia. Samalla on syytä kuitenkin muistaa, että…
  Terminologinen monimuotoisuus haasteena Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva terminologia on vakiintumassa. Miehittämätön ilma-alus tarkoittaa sellaista lentävää laitetta, … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/lentotyo-seinajoen-ammattikorkeakoulussa/

Työelämäjakso ammattikorkeakoulun toimintojen kehittämisen suuntaajana

Minulla oli mahdollisuus osallistua Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) kehittämisrahoituksella kuuden viikon työelämäjaksolle syksyllä 2017. Jaksosta kolme viikkoa toteutui Seinäjoen keskussairaalassa ja kolme viikkoa Turun yliopistollisessa keskussair…
  Työelämäjakson toteutuminen Työelämäjaksoni oli rakentunut erilaiseksi kuin ehkä yleensä hoitotyön opettajien työelämäjaksot (ei sisältänyt työskentelyä osastolla tai poliklin… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/tyoelamajakso-ammattikorkeakoulun-toimintojen-kehittamisen-suuntaajana/

Metataidot digiajan ydinosaamista

Yleisälykästä tekoälyä ei vielä ole, mutta tietokoneet pystyvät jo nyt kilpailemaan ihmistyön kanssa lähestulkoon kaikissa ennakoitavuuteen perustuvissa työtehtävissä. Muuttuva työelämä vaatii siis uudenlaisia osaajia – mutta minkälaisia? Työn nopea muuto…
Dufva ym. (2016) ovat analysoineet työn tulevaisuutta Suomessa koskevaa keskustelua. Kirjoittajien mukaan on tunnistettavissa kuusi muutoskulkua, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Näis… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/metataidot-digiajan-ydinosaamista/

Kestävää ja osallistavaa kaupunkiympäristön kehittämistä japanilaisten kanssa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) yhteistyökumppani Chiban yliopisto lähetti syyskuussa Seinäjoelle 15 opiskelijaa ja kaksi professoria yhdessä toteutettua Global Study Program -opintojaksoa varten. Kaksi viikkoa kestäneen intensiivikurssin aikana jap…
  Tämän vuoden GSP (Global Study Program) -intensiivikurssin aihe oli ”City Development: Towards a Sustainable and Inclusive City”. Teema tarjosi opiskelijoille katsauksen kaup… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/kestavaa-ja-osallistavaa-kaupunkiympariston-kehittamista-japanilaisten-kanssa/

Mitä Orongossa tapahtui?

Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 vuotta tehty kansainvälisiä sosiaali- ja terveydenhuollon vaihtojaksoja Terve…
Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/mita-orongossa-tapahtui/

Ruokaketjun kehittäminen (YAMK) –koulutus starttasi toista kierrosta

SeAMK Ruoka -yksikössä on mahdollista opiskella ylempi ammattikorkeakoulututkinto monialaisesti. Ruokaketjun kehittäminen (YAMK) –ohjelma yhdistää ruokaketjun eri vaiheiden toimijoiden osaamista. Tutkinto-ohjelma alkoi vuonna 2015, jolloin siinä aloitti i…
Ohjelma starttasi nyt toisen kerran insinööri- ja restonomitaustaisten opiskelijoiden voimin 8.9.2017. Kaikkiaan aloitti noin 20 opiskelijaa, joista runsas puolet on amk-tutkinnol… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/ruokaketjun-kehittaminen-yamk-tutkinto-ohjelma-starttasi-toista-kierrosta/

Opettajuus uuden edessä

Ammattikorkeakouluopettajien odotetaan voivan omaksua sekä perinteisen asiantuntijuuteen perustuvan opettajaidentiteetin että ammattikorkeakoululle tunnusomaisen työelämän tutkijan ja kehittäjän identiteetin. Digitalisaatio on nostanut rinnalle myös vaati…
Opettajuuden muutos ei silti ole passiivista. Opettaja on myös muutoksen keskeinen tekijä. Kun yhä enemmän tunnustetaan sekä opiskelijoiden että opettajan kehittyminen elinikäisin… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/opettajuus-uuden-edessa/

« Edellinen 1234 Seuraava »

issn 1799-2672

ISSN 2343-0087

Blog Search

MBA-tutkinnon opinnäytetyössä kehitettiin mikroyrityksen markkinointiviestintää: Myös pieni yritys saa hyötyjä systemaattisesta ja tutkimukseen perustuvasta kehittämisestä

Jaana Eskon MBA-tutkinnon opinnäytetyön tavoitteena oli markkinointiviestinnän kehittäminen mikroyrityksessä, jonka myyntituotteena ovat polttopuut. Opinnäytetyössä käytiin läpi markkinointiviestinnän suunnitteluvaiheet ja keinot sekä markkinointiviestinn…
Opinnäytetyön tuloksena esitetään mikroyritykselle markkinointiviestinnän suunnitelma, jossa on huomioitu yrityksen asemointi kilpailijoihin nähden. Yhteenvetona yrityksen asiakk… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/mba-tutkinnon-opinnaytetyossa-kehitettiin-mikroyrityksen-markkinointiviestintaa-myos-pieni-yritys-saa-hyotyja-systemaattisesta-j/

Koulutusvienti – uusi toimintamuoto AMKeille

Ammattikorkeakoulujen toimintaan on 2016 alusta alkaen tullut uutta ja mielenkiintoista aktiviteettia, kun EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta voidaan periä lukuvuosimaksu. Tämä on vain yksi koulutusviennin muoto. Tämän lisäksi Suomesta on…
SeAMKin tekniikan yksikkö sai huhtikuussa 2017 mielenkiintoisen pyynnön tehdä tarjous kiinalaiselle korkeakoululle heidän muutaman avainhenkilönsä kouluttamisesta toteutuspaikkan… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/koulutusvienti-uusi-toimintamuoto-amkeille/

TULEVAISUUDEN OSAAJAKSI - Työyhteisö hyötyy dialogisesta johtamisesta ja kehittämisestä

Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. Vaikka puhe dialogisuudesta onkin työelämän kehittämisen yhteydessä lisääntynyt, eivät arkikäytänteet ole kuitenkaan muuttuneet oleellisesti aiempaa dialogisimmiksi. Dialogin toteutt…
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaaali-ja terveysalan yksikössä on toteutettu yhteistyössä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa vuosina 2016-2017 reilun vuoden… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/tulevaisuuden-osaajaksi-tyoyhteiso-hyotyy-dialogisesta-johtamisesta-ja-kehittamisesta/

Vuosi musiikkimanagerin matkassa

Kuluvana vuonna 2017 SeAMK:n Liiketoiminta ja Kulttuuri yksikkö toteutti musiikkimanagereiden erikoistumiskoulutuksen (30 op) yhteistyössä Arcada Yrkeshögskolanin kanssa. Tavoitteena opinnoissa oli manageriosaamisen pohjan laajentaminen suomalaisessa musi…
Kuluvana vuonna 2017 SeAMK:n Liiketoiminta ja Kulttuuri yksikkö toteutti musiikkimanagereiden erikoistumiskoulutuksen ( 30 op ) yhteistyössä Arcada Yrkeshögskolanin kanssa. Tavoit… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/vuosi-musiikkimanagerin-matkassa/

Anonyyminä verkossa

Kaikesta mitä teemme netissä jää jälki. Yksittäisellä tietokoneella on IP-osoite (internetin protokollaosoite), joka on aina yksilöllinen. Sen avulla tekemisemme voidaan jäljittää helposti.
Kaikesta mitä teemme netissä jää jälki. Yksittäisellä tietokoneella on IP-osoite (internetin protokollaosoite), joka on aina yksilöllinen. Sen avulla tekemisemme voidaan jäljittää… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/anonyymina-verkossa1/

Mannerheim-menu valmistui

Restonomiopiskelija Emma Mallin opinnäytetyö Mannerheim-menusta valmistui SeAMKin Ruoka-yksikössä. Työ tukee osaltaan Seinäjoen historian esittelyä ja kaupungin ruokamatkailua. Menuta voi jatkossa nauttia Hotelli-Ravintola Almassa erillisestä tilauksesta…
Restonomiopiskelija Emma Mallin opinnäytetyö Mannerheim-menusta valmistui SeAMKin Ruoka-yksikössä. Työ tukee osaltaan Seinäjoen historian esittelyä ja kaupungin ruokamatkailua. … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/joulukuu-2017/mannerheim-menu-valmistui1/

SeAMKin ja Chiban yliopiston opiskelijat kehittämässä Seinäjoen keskustaa

Syyskuun lopussa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettiin järjestyksessään seitsemäs Global Study Programme – intensiivikurssi yhteistyössä japanilaisen Chiban yliopiston kanssa. Kyseessä on kahden viikon monialainen opintokokonaisuus, jossa SeAMK:n j…
Syyskuun lopussa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettiin järjestyksessään seitsemäs Global Study Programme – intensiivikurssi yhteistyössä japanilaisen Chiban yliopiston kans… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/seamkin-ja-chiban-yliopiston-opiskelijat-kehittamassa-seinajoen-keskustaa/

SeAMKin hankkeet tutuiksi hankemessuilla

SeAMK testaa heti alkuvuodesta 2018 uudenlaista konseptia, jolla tarjotaan suurelle yleisölle tietoa käynnissä olevista hankkeista ja niiden tuloksista. SeAMKin ensimmäiset, yhteiset hankemessut järjestetään perjantaina 12.1.2018 klo 9-14 Lasipalatsissa (…
SeAMKissa noin sata hanketta Vuositasolla SeAMKissa on käynnissä yhteensä noin 80-100 TKI-hanketta, joiden rahoitus tulee suurimmaksi osaksi ulkopuolisista lähteistä. Näiden han… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/seamkin-hankkeet-tutuiksi-hankemessuilla/

Uusien opiskelijoiden kielitaitotarve- ja kansainvälistymismielikuvat

Edellisvuosien tapaan myös lukuvuoden 17-18 alussa järjestettiin SeAMKin uusille päiväopiskelijoille kieli-infoviikko, jolla kielten opettajat esittelivät Frami F:n ala-aulassa opintojaksojaan ja oman kielialueensa liikkuvuuskohteita. Kieli-infoviikolle o…
IB:tä lukuun ottamatta kieli-infoon osallistujia pyydettiin vastaamaan kyselyyn, jossa kysyttiin heidän mielikuviaan liittyen tulevien työtehtäviensä kielitaitotarpeista ja kansai… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/uusien-opiskelijoiden-kielitaitotarve-ja-kansainvalistymismielikuvat/

Ruokaketjun kehittämisen tutkinto-ohjelmassa (YAMK) esiteltiin ensimmäinen agrologitaustainen opinnäytetyö

Ruokaketjun kehittäminen (yamk)- tutkinto-ohjelmassa aloitti ensimmäinen agrologitaustainen ryhmä syksyllä 2016. Ryhmä on opiskellut osan opinnoista yhdessä syksyllä 2015 aloittaneen insinööri- ja restonomitaustaisen ryhmän kanssa. Näissä yhteisissä opinn…
Yamk-opintoihin kuuluu 30 op laajuinen työelämälähtöinen opinnäytetyö. Marraskuussa pidettiin ensimmäinen Ruokaketjun kehittäminen, agrologi (yamk) -opinnäytetyöseminaari. Hanna H… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/ruokaketjun-kehittamisen-tutkinto-ohjelmassa-yamk-esiteltiin-ensimmainen-agrologitaustainen-opinnaytetyo/

Kiertotalous näkyväksi bio- ja elintarviketekniikan insinööriopetuksessa

Ruokaketjun vastuullisuus on aihe, joka puhuttaa ruokaketjun eri vaiheiden toimijoita. Yksi osa vastuullisuutta on ympäristövastuullisuus. Myös elintarviketeollisuus, kuten muutkin teollisuuden alat, voi omilla toimillaan vähentää ympäristövaikutuksia. Ym…
SeAMKin Bio- ja elintarviketekniikan koulutus on mukana Sitran rahoittamassa hankkeessa ”Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi”. Tässä hankkeessa on mukana kaik… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/kiertotalous-nakyvaksi-bio-ja-elintarviketekniikan-insinooriopetuksessa/

Restonomiopiskelijat suunnittelivat ravintoloihin uusia annoksia

Ruokaprovinssi Kaupoissa -kampanjassa 6.-7.10.2017 oli tänä vuonna mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulusta restonomiopiskelijat tradenomiopiskelijoiden lisäksi. Tradenomiopiskelijat esittelivät ja maistattivat kampanjassa mukana olleiden elintarvikeyritys…
Restonomiopiskelijat osallistuivat kampanjaan tuotekehitykseen liittyvällä opintojaksolla. Opiskelijat jaettiin ryhmiin ja ryhmät tuotekehittivät uusia annoksia ravintoloille. Ryh… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/restonomiopiskelijat-suunnittelivat-ravintoloihin-uusia-annoksia/

Mannerheim-menu valmisteilla

Suomen vapaussodan ylipäällikkö Mannerheim piti tammi-helmikuussa 1918 liikkuvaa päämajajunaa Seinäjoen asemalla noin seitsemän viikon ajan. Vaikka vuoden 1918 sota oli ikävä asia, oli se keskeinen osa Suomen itsenäistymistä. Ylipäällikkö Mannerheim ru…
  Opinnäytetyön aiheeksi Syyskuussa 2015 Suomen marsalkka Mannerheimin perinneseura vieraili Seinäjoella. Seura laski seppeleen Mannerheimin näköispatsaalle ja ruokaili Almassa.… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/mannerheim-menu-valmisteilla/

Lentotyö Seinäjoen ammattikorkeakoulussa

Miehittämättömien ilma-alusten käytön helpottuminen on johtanut alusten hyödyntämisen lisääntymiseen myös Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Toiminnalla saatava uusi näkökulma herättää kiinnostusta ja innostaa monia. Samalla on syytä kuitenkin muistaa, että…
  Terminologinen monimuotoisuus haasteena Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva terminologia on vakiintumassa. Miehittämätön ilma-alus tarkoittaa sellaista lentävää laitetta, … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/lentotyo-seinajoen-ammattikorkeakoulussa/

Työelämäjakso ammattikorkeakoulun toimintojen kehittämisen suuntaajana

Minulla oli mahdollisuus osallistua Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) kehittämisrahoituksella kuuden viikon työelämäjaksolle syksyllä 2017. Jaksosta kolme viikkoa toteutui Seinäjoen keskussairaalassa ja kolme viikkoa Turun yliopistollisessa keskussair…
  Työelämäjakson toteutuminen Työelämäjaksoni oli rakentunut erilaiseksi kuin ehkä yleensä hoitotyön opettajien työelämäjaksot (ei sisältänyt työskentelyä osastolla tai poliklin… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/tyoelamajakso-ammattikorkeakoulun-toimintojen-kehittamisen-suuntaajana/

Metataidot digiajan ydinosaamista

Yleisälykästä tekoälyä ei vielä ole, mutta tietokoneet pystyvät jo nyt kilpailemaan ihmistyön kanssa lähestulkoon kaikissa ennakoitavuuteen perustuvissa työtehtävissä. Muuttuva työelämä vaatii siis uudenlaisia osaajia – mutta minkälaisia? Työn nopea muuto…
Dufva ym. (2016) ovat analysoineet työn tulevaisuutta Suomessa koskevaa keskustelua. Kirjoittajien mukaan on tunnistettavissa kuusi muutoskulkua, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Näis… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/metataidot-digiajan-ydinosaamista/

Kestävää ja osallistavaa kaupunkiympäristön kehittämistä japanilaisten kanssa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) yhteistyökumppani Chiban yliopisto lähetti syyskuussa Seinäjoelle 15 opiskelijaa ja kaksi professoria yhdessä toteutettua Global Study Program -opintojaksoa varten. Kaksi viikkoa kestäneen intensiivikurssin aikana jap…
  Tämän vuoden GSP (Global Study Program) -intensiivikurssin aihe oli ”City Development: Towards a Sustainable and Inclusive City”. Teema tarjosi opiskelijoille katsauksen kaup… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/kestavaa-ja-osallistavaa-kaupunkiympariston-kehittamista-japanilaisten-kanssa/

Mitä Orongossa tapahtui?

Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 vuotta tehty kansainvälisiä sosiaali- ja terveydenhuollon vaihtojaksoja Terve…
Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, läheltä Kisumun kaupunkia, jolla alueella on jo yli 20 … http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/mita-orongossa-tapahtui/

Ruokaketjun kehittäminen (YAMK) –koulutus starttasi toista kierrosta

SeAMK Ruoka -yksikössä on mahdollista opiskella ylempi ammattikorkeakoulututkinto monialaisesti. Ruokaketjun kehittäminen (YAMK) –ohjelma yhdistää ruokaketjun eri vaiheiden toimijoiden osaamista. Tutkinto-ohjelma alkoi vuonna 2015, jolloin siinä aloitti i…
Ohjelma starttasi nyt toisen kerran insinööri- ja restonomitaustaisten opiskelijoiden voimin 8.9.2017. Kaikkiaan aloitti noin 20 opiskelijaa, joista runsas puolet on amk-tutkinnol… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/ruokaketjun-kehittaminen-yamk-tutkinto-ohjelma-starttasi-toista-kierrosta/

Opettajuus uuden edessä

Ammattikorkeakouluopettajien odotetaan voivan omaksua sekä perinteisen asiantuntijuuteen perustuvan opettajaidentiteetin että ammattikorkeakoululle tunnusomaisen työelämän tutkijan ja kehittäjän identiteetin. Digitalisaatio on nostanut rinnalle myös vaati…
Opettajuuden muutos ei silti ole passiivista. Opettaja on myös muutoksen keskeinen tekijä. Kun yhä enemmän tunnustetaan sekä opiskelijoiden että opettajan kehittyminen elinikäisin… http://verkkolehti.seamk.fi/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/opettajuus-uuden-edessa/

« Edellinen 1234 Seuraava »