@SeAMK

Blog Search

Hanki ylempi AMK-tutkinto töiden ohessa!

Oletko kiinnostunut ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta? Entä jos suorittaisit ylemmän AMK-tutkinnon?
Oletko kiinnostunut ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta? Entä jos suorittaisit ylemmän AMK-tutkinnon? Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto (myöh. tekstis… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/hanki-ylempi-amk-tutkinto-toiden-ohessa/

Sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto tuottaa verkostoja ja syvällistä osaamista

Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaalialan syvällistä osaamista, jossa yhdistyvät työelämän ajankohtaiset haasteet ja tutkimukseen perustuva analyyttinen ja kriittinen lähestymistapa. Tutkintoon sisältyy kehittämistyön ja tutki…
Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaalialan syvällistä osaamista, jossa yhdistyvät työelämän ajankohtaiset haasteet ja tutkimukseen perustuva analyyttin… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/sosiaalialan-ylempi-amk-tutkinto-tuottaa-verkostoja-ja-syvallista-osaamista/

Kansainvälisen TKI-toiminnan edistäminen edellyttää 
sillanrakentamisosaamista

Kansainvälistyminen luo uusia haasteita ammattikorkeakouluille. Kansainvälisen tutkimus- ja kehittämishanketoiminnan myötä voidaan edistää elinkeinoelämän monipuolistumista, kansainvälistä verkostoitumista ja kilpailukykyä sekä kansalaisten hyvinvointia. …
Kansainvälistyminen luo uusia haasteita ammattikorkeakouluille. Kansainvälisen tutkimus- ja kehittämishanketoiminnan myötä voidaan edistää elinkeinoelämän monipuolistumista, kansa… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2015/kansainvalisen-tki-toiminnan-edistaminen-edellyttaa-sillanrakentamisosaamista/

Etäyhteydet tuovat koulutukset lähelle

Sosiaali- ja terveysalan tieto uudistuu samoin kuin työmenetelmät. Täydennyskoulutus auttaa vastaamaan organisaatioille kohdistettuihin tehokkuuden ja vaikuttavuutta vaatimuksiin. Laki myös velvoittaa em. aloilla toimivia jatkuvasti päivittämään osaamista…
Sosiaali- ja terveysalan tieto uudistuu samoin kuin työmenetelmät. Täydennyskoulutus auttaa vastaamaan organisaatioille kohdistettuihin tehokkuuden ja vaikuttavuutta vaatimuksiin.… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2015/etayhteydet-tuovat-koulutukset-lahelle/

Matkailuyhteistyötä yli rajojen

Matkailurintamalla puhaltavat uudet tuulet. Erilliset matkailuopinnot starttasivat SeAMKissa syyskuussa ja herättivät suuresti mielenkiintoa maakunnassa. SeAMK tarjoaa matkailuopintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta alan toimijoille, eri alojen opiske…
Matkailurintamalla puhaltavat uudet tuulet. Erilliset matkailuopinnot starttasivat SeAMKissa syyskuussa ja herättivät suuresti mielenkiintoa maakunnassa. SeAMK tarjoaa matkailuopi… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2015/matkailuyhteistyota-yli-rajojen/

SeAMKin PrimCare IT-hanke palkittiin AMK-päivillä

Ammattikorkeakoulujen parhaat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokäytänteet vuonna 2014 palkittiin toukokuussa. Viidettä kertaa järjestetyn Kärjet-kilpailun tavoitteena on palkita merkittävimmät työelämää hyödyntävät hankkeet.
Ammattikorkeakoulujen parhaat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokäytänteet vuonna 2014 palkittiin toukokuussa. Viidettä kertaa järjestetyn Kärjet-kilpailun tavoitteena on palkita m… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/seamkin-primcare-it-hanke-palkittiin-amk-paivilla/

Dialoginen johtaminen ja kehittäminen – avaimet työmotivaatioon, hyvinvointiin, innovaatioihin ja tuottavuuteen

Tekesin rahoittamassa, valtakunnallisessa Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä –tutkimushankkeessa (Dinno, 2012 – 14) on tutkittu dialogisen johtamisen ja kehittämisen mahdollisuutta suomalaisen työelämän laadun parantajana sekä innovatiivisu…
Tekesin rahoittamassa, valtakunnallisessa Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä  –tutkimushankkeessa (Dinno, 2012 – 14) on tutkittu dialogisen johtamisen ja kehittämise… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/dialoginen-johtaminen-ja-kehittaminen-avaimet-tyomotivaatioon-hyvinvointiin-innovaatioihin-ja-tuottavuuteen/

Senioriystävällisiä lounaspalveluita kehittämässä

Tammikuussa käynnistyneessä Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua -hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ja liiketoimintakonsepteja seniori-ikäisten lounasateriointiin.
Tammikuussa käynnistyneessä Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua -hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ja liiketoimintakonsepteja seniori-ikäisten lou… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/senioriystavallisia-lounaspalveluita-kehittamassa/

« Edellinen 123 Seuraava »
Design by Oddmob