@SeAMK

Blog Search

Aurinkoiset terveiset Families throughout the lifespan -konferenssista Tampereelta !

Viidettä pohjoismaista perhehoitotieteen konferenssia vietettiin Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen organisoimana Tampere-talossa 3-5.6.2018. Konferenssiin oli kokoontunut n. 100 osallistujaa Pohjoismaista, Afrikasta, Australiasta, Aasiasta sekä …
Viidettä pohjoismaista perhehoitotieteen konferenssia vietettiin Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen organisoimana Tampere-talossa 3. - 5.6.2018. Konferenssiin oli kokoont… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/aurinkoiset-terveiset-families-throughout-lifespan-konferenssista-tampereelta/

Oppimista toiminnallisessa ympäristössä

Ihmisten välisistä oppimismenetelmistä tekemällä oppiminen on yksi tärkeistä oppimismenetelmistä. Kun toiminta on yhteydessä opiskeltavaan aineeseen, se tuottaa hyvän oppimistuloksen. Opetuksen konkretisoinnin kannalta tekeminen on tärkeää. Kokeilemalla j…
Äiti-vauvapäivä lapsen motorisen kehityksen ymmärtämisen tukena fysioterapian tutkinto-ohjelmassa Ihmisten välisistä oppimismenetelmistä tekemällä oppiminen on yksi tärkeistä opp… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/oppimista-toiminnallisessa-ymparistossa-aiti-vauvapaiva-lapsen-motorisen-kehityksen-ymmartamisen-tukena-fysioterapian-tutkinto-o/

Aurinkoiset terveiset Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressista Roomasta

Sain puhujakutsun Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressiin Roomaan 23-25.4.2018. Aiheenani oli Nursing and medical staff’s experiences of simulation education. Antoisaan konferenssiin osallistui runsaasti terveydenhuollon opettajia, sairaanh…
Sain puhujakutsun Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressiin Roomaan 23-25.4.2018. Aiheenani oli Nursing and medical staff’s experiences of simulation education. Antoi… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/aurinkoiset-terveiset-nursing-education-research-2018-maailmankongressista-roomasta/

Kliininen asiantuntijuus – Ylempi AMK-tutkinto sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille SeAMKissa

SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla alkaa kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK) tutkinto syksyllä 2018. Tutkinto tuottaa sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK) -tutkintonimikkeen ja kelpoisuuden ylemmän korkeakoulututkinnon edellyttämi…
SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla alkaa kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK) tutkinto syksyllä 2018. Tutkinto tuottaa sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/kliininen-asiantuntijuus-ylempi-ammattikorkeakoulututkinto-sairaanhoitajille-ja-terveydenhoitajille-seamkissa/

Työhyvinvointi – SeAMK Sosiaali- ja terveysalan kärki

Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. SeAMK Sosiaali- ja terveysala tuo oman osuutensa suomalaisen työelämän monitieteiseen tutkimiseen ja kehittämiseen. Toiminta työhyvinvoinnin tukemisen parissa on mitä parhainta ammat…
  Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. SeAMK Sosiaali- ja terveysala tuo oman osuutensa suomalaisen työelämän monitieteiseen tutkimiseen ja … http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tyohyvinvointi-karki-seamkissa/

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä –hankkeessa on pohdittu entistä parempaa vanhustyötä

Hankkeen yleisenä tavoitteena on ollut kehittää pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointia ja työtapoja, ja siten lisätä yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Etelä-Pohjanmaan alueella kehittämistyö on kohdistunut vanhuspalveluyrityksiin, joi…
Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -hankkeen yleisenä tavoitteena on ollut kehittää pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointia ja työtapoja, ja siten lisätä yritykse… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tyon-ilolla-tuottavuutta-ja-kilpailukykya-hankkeessa-pohdittu-entista-parempaa-vanhustyota/

Hyvinvointibarometri 2017 –tutkimus tukee maakunta- ja soteuudistustyötä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja SonetBotnia toteuttivat maakuntaliittojen toimeksiannosta maalis-huhtikuussa 2017 Hyvinvointibarometri 2017-tutkimuksen, jonka tarkoituksena on tukea hyvinvoinnin edistämiseen liittyvässä työssä. Barometritutkimuksen tuloks…
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja SonetBotnia toteuttivat maakuntaliittojen toimeksiannosta maalis-huhtikuussa 2017 Hyvinvointibarometri 2017-tutkimuksen, jonka tarkoituksena on tu… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/hyvinvointibarometri-2017-tutkimus-tukee-maakunta-ja-soteuudistustyota/

Matkaraportti eurooppalaisten vanhustyön opettajien yhteistyöverkoston (CWEG) tapaamisesta

Eurooppalainen vanhustyön opettajien yhteistyöverkosto, Collaborative Workshop for European Gerontologists (CWEG), kokoontui Brysselissä lokakuussa. Verkosto järjestää vuosittain yhteistoiminnallisen työpajan, joka kerää yhteen gerontologian opettajia use…
Eurooppalainen vanhustyön opettajien yhteistyöverkosto, Collaborative Workshop for European Gerontologists (CWEG), kokoontui Brysselissä lokakuussa. Verkosto järjestää vuosittain… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/matkaraportti-eurooppalaisten-vanhustyon-opettajien-yhteistyoverkoston-cweg-tapaamisesta/

Green Care –palveluita navetassa, tallissa ja sävelten siivittämänä

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla –hankkeessa on kuluneen syksyn aikana toteutettu kolme käytännön palvelukokeilua. Luontolähtöisten Green Care-palveluiden tarjoamista suunnittelevat ja yrittäjiksi aikovat kehittivät ideoitaan valmiiksi palveluiksi…
Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla –hankkeessa on kuluneen syksyn aikana toteutettu kolme käytännön palvelukokeilua. Luontolähtöisten Green Care-palveluiden tarjoamista suunn… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/green-care-palveluita-navetassa-tallissa-ja-savelten-siivittamana/

Simulaatioilla vahvempaan yhteistyöhön

Mikä simulaatio? Simulaatioilla tarkoitetaan oppimistilanteita, jotka jäljittelevät todellisuutta. Simulaatio-oppimisessa oppijat ovat keskiössä, he tekevät ja osallistuvat aktiivisesti toimintaan, päättävät ja näkevät toimintansa seurauksia. Simulaati…
Mikä simulaatio?  Simulaatioilla tarkoitetaan oppimistilanteita, jotka jäljittelevät todellisuutta. Simulaatio-oppimisessa oppijat ovat keskiössä, he tekevät ja osallistuvat akt… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/simulaatioilla-vahvempaan-yhteistyohon/

Maaseutuyritysten kehittäminen alkoi mittavalla alkukartoituksella

Vastaavatko työn vaatimukset voimavarojasi? Mitkä asiat nykyisessä työympäristössäsi nostavat ja mitkä laskevat työmotivaatiotasi? Kuinka hyvin työtilasi ja työvälineesi ovat käyttötarkoitukseen sopivat? Mihin sinulle merkityksellisiin ja tärkeisiin verko…
Vastaavatko työn vaatimukset voimavarojasi? Mitkä asiat nykyisessä työympäristössäsi nostavat ja mitkä laskevat työmotivaatiotasi? Kuinka hyvin työtilasi ja työvälineesi ovat käytt… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/maaseutuyritysten-kehittaminen-alkoi-mittavalla-alkukartoituksella/

TULEVAISUUDEN OSAAJAKSI - Työyhteisö hyötyy dialogisesta johtamisesta ja kehittämisestä

Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. Vaikka puhe dialogisuudesta onkin työelämän kehittämisen yhteydessä lisääntynyt, eivät arkikäytänteet ole kuitenkaan muuttuneet oleellisesti aiempaa dialogisimmiksi. Dialogin toteutt…
Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. Vaikka puhe dialogisuudesta onkin työelämän kehittämisen yhteydessä lisääntynyt, eivät arkikäytänteet ole k… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/tulevaisuuden-osaajaksi-tyoyhteiso-hyotyy-dialogisesta-johtamisesta-ja-kehittamisesta/

HealthyKids of Seinäjoki –mallin tuotteistaminen vientituotteeksi

Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun –ohjelma ja sen tulokset ovat saaneet kansainvälistä huomiota. Maailman terveysjärjestö (WHO) mainitsi vuonna 2015 omilla verkkosivuillaan Seinäjoen kaupungin vuonna 2009 alkaneen toiminnan lasten lihavuuden vähentämis…
Seinäjoen malli ”HealthyKids of Seinäjoki” toimii kehitysalustana lasten, nuorten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaisessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Moniammatillin… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/healthykids-seinajoki-mallin-tuotteistaminen-vientituotteeksi/

Syntynyt surffaamaan?

Amerikkalainen tutkija Marc Prensky lanseerasi vuonna 2001 termin diginatiivit. Tällä hän tarkoitti lapsia ja nuoria, jotka olivat kasvaneet tietotekniikan keskellä ja joille netin ja tietokoneen käyttö oli luonnollinen osa arkea. Prenskyn mukaan diginati…
Amerikkalainen tutkija Marc Prensky lanseerasi vuonna 2001 termin diginatiivit. Tällä hän tarkoitti lapsia ja nuoria, jotka olivat kasvaneet tietotekniikan keskellä ja joille neti… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/syntynyt-surffaamaan/

Kansainväliseksi osaajaksi kasvamassa

Huhtikuussa SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori Satu Salmela sekä ensimmäisen vuoden opiskelija Eppu Kaipainen osallistuivat Suomen Kirjastoseuran kutsumina puhujina kirjastojen kehitysyhteistyöseminaariin Helsingissä. Kutsu kaksipäiväiseen semi…
Huhtikuussa SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori Satu Salmela sekä ensimmäisen vuoden opiskelija Eppu Kaipainen osallistuivat Suomen Kirjastoseuran kutsumina puhujina kirj… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/kansainvaliseksi-osaajaksi-kasvamassa/

Sosiaalialan YAMK-opiskelijoilla yhteinen opintojakso saksalaisten kanssa

Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoilla on erityinen tilaisuus suorittaa Vertaillen asiantuntijaksi -opintojakso yhteistyössä saksalaisten sosiaalityön maisteriopiskelijoiden kanssa. Evangelische Hochschule Dresdenistä mukana toteutuksessa ovat …
  Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoilla on erityinen tilaisuus suorittaa Vertaillen asiantuntijaksi -opintojakso yhteistyössä saksalaisten sosiaalityön maisteriopis… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/kuva-puuttuu-sosiaalialan-yamk-opiskelijoilla-yhteinen-opintojakso-saksalaisten-kanssa/

Kansainvälisyyttä ja kulttuurikokemuksia sosionomikoulutuksessa

SeAMK ja hollantilainen Saxion-ammattikorkeakoulu toteuttivat sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoiden yhteisen opintojakson International social and health services UAS Saxion, Netherlands keväällä 2017. Tavoitteena oli harjaantua kulttuurienväliseen…
  SeAMK ja hollantilainen Saxion-ammattikorkeakoulu toteuttivat sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoiden yhteisen opintojakson International social and health services… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/kansainvalisyytta-ja-kulttuurikokemuksia-sosionomikoulutuksessa/

Sairaanhoitajaopiskelijat aktiivisesti mukana SeAMK henkilökunnan ensiapukoulutuksessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tänä lukuvuonna ryhdytty määrätietoisesti vahvistamaan työntekijöiden ensiapuosaamista hätäensiapu- ja elvytyskoulutuksilla. Huhtikuussa 2017 järjestettiin SeAMKin henkilökunnalle kaksi kahdeksan tunnin pituista hätäensi…
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tänä lukuvuonna ryhdytty määrätietoisesti vahvistamaan työntekijöiden ensiapuosaamista hätäensiapu- ja elvytyskoulutuksilla. Huhtikuussa 2017 j… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/sairaanhoitajaopiskelijat-aktiivisesti-mukana-seamk-henkilokunnan-ensiapukoulutuksessa/

Käytännön harjoittelujaksot vahvistavat sairaanhoitajaopiskelijan osaamista

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK) on laajuudeltaan 210 opintopistettä (op), johon sisältyy käytännön harjoittelua 75 op. Opintojen aikana opiskelijat harjoittelevat erilaisissa toimintaympäristöissä perusterveydenhu…
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK) on laajuudeltaan 210 opintopistettä (op), johon sisältyy käytännön harjoittelua 75 op. Opintojen aikana … http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/kaytannon-harjoittelujaksot-vahvistavat-sairaanhoitajaopiskelijan-osaamista/

Haku SeAMKin koulutuksiin alkaa 15.3.2017

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika on käynnissä 15.3.–5.4.2017. SeAMKissa on haettavana 800 opiskelupaikkaa. SeAMK tarjoaa koulutusta kuudella alalla: kulttuurial… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2017-seamk/haku-seamkin-koulutuksiin-alkaa-153/

« Edellinen 123 Seuraava »
Design by Oddmob

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/seamkverkkolehti/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0